Hoe werkt verpanden

Hoe werkt verpanden bij Pandhuis-Haarlem?

Wanneer u een bezoek brengt in ons Pandhuis in Haarlem wordt u welkom geheten door onze taxateur. Deze zal vragen van welke diensten u gebruik wilt maken. U geeft aan uw kostbaarheden liever niet te willen verkopen maar het graag zou willen verpanden. U wilt het immers houden maar heeft op korte termijn geld nodig.

De taxateur zal uw kostbaarheden taxeren en aangeven wat u maximaal zou kunnen lenen. Het beleenbedrag kunt u dan bespreken met de taxateur. Wanneer u in goed overleg een verpanding wilt afsluiten wordt er een Pandbewijs opgemaakt. Op het pandbewijs worden uw persoonlijke gegevens, omschrijving van uw goederen, beleenwaarde, beleningstermijn en bedrag van terugbetaling vermeld. Na het doorlopen van de verpandingsvoorwaarden wordt het pandbewijs door u ondertekend. U ontvangt een kopie van het Pandbewijs. Het Pandbewijs dient u bij het ophalen van uw verpanding mee te nemen.

Als u de belening komt ophalen dient u een dag van te voren contact op te nemen met ons Pandhuis in Haarlem. Deze tijd hebben wij nodig om uw verpanding op een veilige manier klaar te zetten.

Het kan natuurlijk voorkomen dat u wat meer tijd nodig heeft. Dat is geen probleem. U dient dan voor de einddatum ons kantoor te bezoeken. Ook hier is een geldig legitimatiebewijs verplicht en uw Pandbewijs. Na het betalen van de afgesproken rente wordt uw verpanding opnieuw afgesloten.

Voor het afsluiten en verlengen van uw verpanding is een geldig legitimatiebewijs verplicht. Onder geldige legitimatie verstaan wij een ID kaart, Paspoort, Rijbewijs of verblijfsdocument.

Heeft u vragen of belangstelling? Neem contact op met ons Pandhuis in Haarlem of breng een bezoek. Plan hier uw route.